head-image-1.jpg head-image-2.jpg head-image-3.jpg

Zoznam aktuálnych seminárov

Filtrovať semináre podľa mesta:

Vážené dámy, vážení páni, ponuku našich seminárov na jeseň roku 2018 v tomto čase priebežne zverejňujeme na našej stránke. Tešíme sa na Vás a želáme Vám príjemné leto :) S pozdravom kolektív Inštitútu EDOS-PEM :)

Elektronizácia verejnej správy - Štandardy pre e-Government a zverejňovanie - Zákonné pravidlá pre komunikáciu na webovom sídle, cez elektronickú schránku a email v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

25.09
Termín: 25.09.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej práci podľa legislatívy platnej od 25.5.2018 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

25.09
Termín: 25.09.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Štátna pomoc a minimálna pomoc vo verejnej správe - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

26.09
Termín: 26.09.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Právne úkony v aplikačnej praxi personalistu po zmenách v roku 2018 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

27.09
Termín: 27.09.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Realizácia systému riadenia rizík vo verejnej správe

28.09
Termín: 28.09.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Novela vyhlášky a nová metodika správy registratúry škôl a školských zariadení v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

01.10
Termín: 01.10.2018
Miesto konania: Žilina
viac

Novela vyhlášky a nová metodika správy registratúry škôl a školských zariadení v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

04.10
Termín: 04.10.2018
Miesto konania: Banská Bystrica
viac

Novinky v Zákone o správe majetku štátu a v súvisiacich zákonoch a Zákon o pohľadávkach štátu v roku 2018 v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

04.10
Termín: 04.10.2018
Miesto konania: Banská Bystrica
viac

Novela vyhlášky a nová metodika správy registratúry škôl a školských zariadení v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

05.10
Termín: 05.10.2018
Miesto konania: Košice
viac

Novinky v Zákone o správe majetku štátu a v súvisiacich zákonoch a Zákon o pohľadávkach štátu v roku 2018 v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

05.10
Termín: 05.10.2018
Miesto konania: Košice
viac

Novela vyhlášky a nová metodika správy registratúry škôl a školských zariadení v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

09.10
Termín: 09.10.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Ochrana osobných údajov podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

09.10
Termín: 09.10.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Cestovné náhrady v roku 2018 a ich správne poskytovanie v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

10.10
Termín: 10.10.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Novinky v Zákone o správe majetku štátu a v súvisiacich zákonoch a Zákon o pohľadávkach štátu v roku 2018 v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

10.10
Termín: 10.10.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Konanie o sťažnostiach v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

11.10
Termín: 11.10.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole a audite a jej dopad na kontroly vykonávané v rámci EŠIF

12.10
Termín: 12.10.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Stretnutie mzdárov a personalistov - na čo sa treba pripraviť - Mzdová účtovníčka na konci III.Q a na začiatku IV.Q roku 2018

15.10
Termín: 15.10.2018
Miesto konania: Košice
viac

Ochrana osobných údajov v zdravotníckych zariadeniach podľa legislatívy platnej od 25.5.2018 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

15.10
Termín: 15.10.2018
Miesto konania: Košice
viac

Stretnutie mzdárov a personalistov - na čo sa treba pripraviť - Mzdová účtovníčka na konci III.Q a na začiatku IV.Q roku 2018

16.10
Termín: 16.10.2018
Miesto konania: Banská Bystrica
viac

Ochrana osobných údajov v zdravotníckych zariadeniach podľa legislatívy platnej od 25.5.2018 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

23.10
Termín: 23.10.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Stretnutie mzdárov a personalistov - na čo sa treba pripraviť - Mzdová účtovníčka na konci III.Q a na začiatku IV.Q roku 2018

23.10
Termín: 23.10.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Elektronizácia verejnej správy - Štandardy pre e-Government a zverejňovanie - Zákonné pravidlá pre komunikáciu na webovom sídle, cez elektronickú schránku a email v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

23.10
Termín: 23.10.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Praktický správca registratúry pre správcov registratúry s komplexným zabezpečovaním registratúry - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

25.10
Termín: 25.10.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Ochrana osobných údajov v organizáciách štátnej správy a samosprávy podľa legislatívy platnej od 25.5.2018 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

25.10
Termín: 25.10.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Ochrana osobných údajov v práci manažérov a vedúcich pracovníkov podľa legislatívy platnej od 25.5.2018 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

06.11
Termín: 06.11.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Priestupkové konanie a správne konanie v praxi + Aktuálne zmeny v Správnom poriadku - seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

07.11
Termín: 07.11.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole a audite a jej dopad na kontroly vykonávané v rámci EŠIF

07.11
Termín: 07.11.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie – podpora obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla - Novela zákona č. 309/2009 Z.z. a jej uplatňovanie v praxi

07.11
Termín: 07.11.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole a audite a jej dopad na kontroly vykonávané v rámci EŠIF

08.11
Termín: 08.11.2018
Miesto konania: Banská Bystrica
viac

Aplikácia Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení pri zabezpečovaní mzdovej politiky zamestnávateľa, pri odmeňovaní zamestnancov za vykonanú prácu, prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo sviatok, v sobotu a nedeľu - Seminár + diskusia + konzultácie

09.11
Termín: 09.11.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole a audite a jej dopad na kontroly vykonávané v rámci EŠIF

12.11
Termín: 12.11.2018
Miesto konania: Žilina
viac

Pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole a audite a jej dopad na kontroly vykonávané v rámci EŠIF

13.11
Termín: 13.11.2018
Miesto konania: Košice
viac

Cestovné náhrady v roku 2018 a ich správne poskytovanie v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

20.11
Termín: 20.11.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Správa registratúry - aktuálne a v praxi - aktuálne legislatívne zmeny - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

20.11
Termín: 20.11.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole a audite a jej dopad na kontroly vykonávané v rámci EŠIF

21.11
Termín: 21.11.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej práci podľa legislatívy platnej od 25.5.2018 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

21.11
Termín: 21.11.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Elektronizácia verejnej správy - Štandardy pre e-Government a zverejňovanie - Zákonné pravidlá pre komunikáciu na webovom sídle, cez elektronickú schránku a email v praxi - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

22.11
Termín: 22.11.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

2 TÉMY = 1 SEMINÁR :) Prvé praktické skúsenosti s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) a Infozákon v praxi - Najčastejšie pochybenia verejných orgánov pri poskytovaní informácií a ako ich správne riešiť

22.11
Termín: 22.11.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Stretnutie mzdárov a personalistov - na čo sa treba pripraviť - Mzdová účtovníčka na konci III.Q a na začiatku IV.Q roku 2018

23.11
Termín: 23.11.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Správa registratúry - aktuálne a v praxi - aktuálne legislatívne zmeny - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

29.11
Termín: 29.11.2018
Miesto konania: Banská Bystrica
viac

Správa registratúry - aktuálne a v praxi - aktuálne legislatívne zmeny - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

30.11
Termín: 30.11.2018
Miesto konania: Košice
viac

Ochrana osobných údajov pre tých, ktorí to „zatiaľ nestihli“ podľa legislatívy platnej od 25.5.2018 - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

04.12
Termín: 04.12.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Správa registratúry - aktuálne a v praxi - aktuálne legislatívne zmeny - Seminár + diskusia + konzultačné stretnutie

05.12
Termín: 05.12.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole a audite a jej dopad na kontroly vykonávané v rámci EŠIF

06.12
Termín: 06.12.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Aplikácia Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení pri rovnomernom a nerovnomernom rozvrhovaní pracovného času a doby odpočinku, pri plánovaní, určovaní a krátení dovolenky a pri riešení problémov spojených s prekážkami v práci

06.12
Termín: 06.12.2018
Miesto konania: Bratislava
viac

Individuálny seminár „šitý na Vašu mieru“ : Praktické riešenie problematiky Zákonníka práce priamo u Vás v organizácii

Individuálny seminár „šitý na Vašu mieru“ : Riadenie rizík vo verejnej správe - praktický príklad aplikácie procesu riadenia rizík vo verejnej správe a vysvetlenie postupu pri vypracovaní sprievodnej dokumentácie

Individuálny seminár „šitý na Vašu mieru“ : Praktické riešenie problematiky verejného obstarávania priamo u Vás v organizácii

Individuálny seminár „šitý na Vašu mieru“ : Praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky priamo u Vás v organizácii

Individuálny seminár „šitý na Vašu mieru“ : Nové pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa nového zákona o ochrane osobných údajov v praxi priamo u Vás v organizácii